Tankerület Kiváló Diákja – 2023 díjat idén kiváló tanulmányi eredménye és példamutató magatartása elismeréseként Palotai Kira 6.a osztályos és Bencz-Gehér Csaba 4.a osztályos tanuló kapta.

Tankerület Kiváló Pedagógusa – 2023 díj

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Polgármesteri Elismerő Oklevél

Vigh Gabriella tanítónő 40 éves kiváló szakmai munkája elismeréseként és nyugdíjazása kapcsán vehette át a díjakat.

Szeretettel gratulálunk! 🙂

 

VIGH GABRIELLA  40 éve a Budavári Általános Iskola tanítója, osztályfőnökként következetesen, türelemmel terelgeti tanítványait, határozott értékrendet képviselve alakítja a rá bízott tanulók mindennapjait. Példamutatásával, határozott nevelési elveivel különös gondot fordít a közösség- és személyiségfejlesztésre. Fáradtságot nem ismerve küzd azért, hogy az iskolába lépő gyermekek képességeit hatékonyan fejlessze, személyiségüket pozitívan formálja és a közösséget egységbe kovácsolja.
Magas fokú empátiája, a gyermeki személyiség alapos ismerete és tisztelete, a nyugodt, biztonságos légkör megteremtésének képessége emeli őt a Budavári Iskola kiváló tanítói közé.

 

Kiváló szakmai munkájuk elismeréseként Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehettek át kollégáink: 

BIRÓ IZABELLA
A Budavári Általános Iskola nevelőtestületének több mint 25 éve tagja. Tanítóként és osztályfőnökként is magas szintű pedagógiai munkát végez. Tevékenységét a gyermekek iránti feltétel nélküli szeretet, empátia és a tanított korosztály életkori sajátosságainak tökéletes ismerete jellemzi. Nem csak kiváló szakértelemmel végzi munkáját, de példamutató emberséggel neveli a gyerekeket egymás elfogadására, megbecsülésére.
Elsődleges feladatának tekinti a diákok olvasóvá nevelését, a mesék és a magyar hagyományok megismertetését, megszerettetését. Ezen a téren elért eredményei példaértékűek, szakmai munkáját ez az elköteleződés teszi egyedivé és kiemelkedővé a Budavári Iskola nevelői között.

PAPP ROLAND LÁSZLÓ
2014 óta dolgozik angoltanárként a Budavári Általános Iskolában. Elhivatott, lelkiismeretes pedagógus, aki mindig empatikusan fordul a diákjai és kollégái felé. A diákok bizalommal fordulhatnak hozzá mind tanulmányi, mind egyéb kérdésben. Az angol nyelv tanítása, megszerettetése iránt elkötelezett, az iskolai versenyek egyik fő szervezője. Szívesen vállal szerepet közösségi programok lebonyolításában és szervezésében is. Személyisége igazi pedagógust tükröz.

Szeretettel gratulálunk kollégáinknak!

Munkájukhoz további sikereket, jó egészséget kívánunk!