A Budavári Általános Iskola épülete műemléki környezetben 1968-ban épült. A Budai Vár szépsége és történelmi múltja, a múzeumok, az Országos Széchényi Könyvtár szintre kimeríthetetlen hátteret biztosít az ismeretszerzésnek. Az itt tanuló gyerekeket a vizuális kultúra olyan értékei veszik körül, amit a Várnak a világörökség részét alkotó műemléképületei, köztéri szobrai és maga az a látvány, amely Budapest legszebb panorámáját nyújtja. Az iskola udvarát Melocco Miklós Mátyás szobra díszíti. Az ebédlőben Berki Viola mozaikképe minden nap élményt nyújt gyermekeinknek.

Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskolai képzés folyik. Alapfeladatunk a tanköteles gyermekek általános műveltségének magalapozása.

Oktató és nevelő munkánk célja, hogy iskolánk a lehetőségek tárháza legyen, ahol minden gyermek megtalálja saját érdeklődésének, képességeinek megfelelő tevékenységet. Munkánk folyamán a hagyományápolás és az új értékek teremtése együttesen érvényesül. Így válhat harmonikussá tanulóink egyéni és közösségi élete a polgári társadalomban.

Az iskolánkba járó gyermekek családjának szociális, kulturális helyzete eltér egymástól, ezért kiemelt feladatunknak tartjuk a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, fontos ugyanakkor a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztése is.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket nevelni.
Iskolánkban munkálkodó pedagógusok irányelve: tudást és emberséget adni a jövő nemzedékének.

Iskolánk gyökerei

(Történelmi visszatekintés)

Régi térkép bizonyítja, hogy a múlt század végén a mai Hess András teret Iskola térnek nevezték, s az ott álló iskolától kapta nevét. Ez az iskolánk őse.

„A mai Hilton Szálló helyén állt az egykori vári iskola, amelyet Buda visszavívása után, 1688-ban nyitottak meg.

A későbbi „Táncsics” csak a negyvenes évek végén foglalta el helyét a viszonylag épségben maradt Hatvany-Erdődy palotában.

Az épületet 1945-ben a Budai Katonai Parancsnokság foglalat el, Vitéz Papp-Kökényesdy testőr alezredes irányításával. A vár rendjének fenntartása, biztonságba helyezése volt a feladatuk. Amikor megérkezett az új kormány az épület megürült.

Mivel lakható állapotban volt, igénybe vette a vári alakuló iskola. Kezdetben még elfért az egész gyerekcsapat a palotában, de később erősen növekedett a létszám.

A hatvanas évek végén az öreg épület életveszélyessé vált. Megindult az új iskola építése a Tárnok utcában.

Iskolánk az egykori Esterházy palota romjaira épült.
Az iskolát egy fiatal építész, Kangyal Ferenc (BVTV – Budapesti Városépítési Tervező Vállalat) tervezte, aki ezért kitüntetést is kapott. A belsőépítész Tell Márta volt.

Az épület alatt a vári barlangrendszer húzódik. Művészek is megmozdultak a vár új iskola érdekében. Az ebédlőben Berki Viola festőművésznő készítette el a török időket idéző gyönyörű, nagyméretű mozaikképet. Ma élő egyik legnagyobb művészünk, Melocco Miklós faragta a márvány Mátyás szobrot. A szobor nagyon szép és témájában is a vári iskolához illik.

Néhány gondolat az iskola elnevezéséről. Kezdetkor BUDAVÁRI ISKOLA volt a neve. Később szokássá vált, hogy az iskolát utcájáról nevezik el. Így lett a költözés után „TÁRNOK”. Ma az iskola neve: BUDAVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA.

Az Iskola indulója

(Tárnok induló)

Zenéjét szerezte: Tolcsvay Béla

Fenn a várban
Fenn a budai várban a
Mátyás templom mellett
van az én iskolám
Halászbástya mellett
Megtanultam írni.
Megtanítottak olvasni,
számolni sem felejtek el,
tanáraimat sem felejtem el.

Copyright ©2024 Budavári Általános Iskola. Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.