Tisztelt Szülők, Adományozók!

A Budavári Világörökség Iskola Alapítvány azért alakult meg, hogy anyagilag és erkölcsileg is támogassa a Budavári Általános Iskolában folyó oktató és nevelő munkát, segítse tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelését.

Az alapítvány célja az iskola tárgyi feltételeinek jobbítása, berendezésének korszerűsítése,

új és korszerű pedagógiai programok átvétele, megismertetése, szabadidős programok, szakkörök támogatása, a kimagasló tehetségek gondozása, pedagógusok továbbképzése, képzettségek megszerzése, a diák önkormányzat működéséhez hozzájárulás, sporttevékenységek, táborozások támogatása.

A támogatás formái lehetnek: pályázatok kiírása, eseti dologi vagy pénzbeli juttatások, illetve bármely egyéb mód, ami az alapítványi célok elérését szolgálja.

A Budavári Világörökség Iskola Alapítvány által 2018. évben támogatott események:

 • Iskolai informatika verseny 6. és 8. évfolyamon (jutalmazás támogatása)
 • Mesemúzeum látogatása, múzeumpedagógiai foglalkozás
 • Rajz-, versíró pályázat, újságszerkesztés a magyar kultúra napja alkalmából
 • Felsős farsang
 • Óbudai Danubia Zenekar “Roll over Beethoven” c. előadása
 • Népdaléneklési verseny
 • Tabló 8. osztály
 • Iskolai alsós tanulmányi verseny
 • Osztálykirándulások
 • Budavári Diáknap
 • Zamárdi tábor
 • Bolyai matematikai és anyanyelvi csapatverseny
 • Tudomány napja program
 • Óbudai Danubia Zenekar “Mozart 2.0” c. előadása
 • Az iskola ablakainak hő- és fényvédő üvegfóliázása

Az alapítvány az iskola ablakainak hő- és fényvédő üvegfóliázását

644.133,- Ft-tal támogatta.

A 2018. évben kifizetett támogatások összesen: 1.288.793,- Ft

Megköszönve minden eddigi támogatásukat, szeretnénk Önöket arra kérni, hogy továbbra is segítsenek bennünket.

Kérjük, hogy adójuk 1%-val támogassák alapítványunkat, valamint a kuratórium határozata alapján, félévente 2000 Ft-ot a 11701004-20171436 bankszámlaszámra, vagy névvel ellátott borítékban az alapítvány titkárához (Tóth Erika) szíveskedjenek eljuttatni.

(Kérjük, hogy átutalásaiknál ne felejtsék el a tanuló nevét és osztályát is feltüntetni!)

Pályázati tájékoztató - Zamárdi 2017

Hírlevél 2016

Az alapítvány közvetlenül, vagy az iskolán keresztül támogatja a Budavári Általános Iskola
tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelését.

Célja az iskola tárgyi feltételeinek jobbítása, berendezéseinek korszerűsítése, új pedagógiai
programok átvétele, megismerése, szabadidős programok, szakkörök támogatása, a kimagasló
tehetségek gondozása, pedagógusok továbbképzése, képzettségek megszerzése,
sporttevékenységek, táborozások támogatása.

Támogatás formái lehetnek: pályázatok kiírása, eseti dologi vagy pénzbeli juttatások illetve
bármely egyéb mód, ami az alapítványi célok elérését szolgálja.

Céljaink eléréséhez feltétlenül szeretnénk kérni az Önök támogatását!

Gyermekeik támogatási lehetőségeinek bővítése érdekében kérjük:
– adójuk 1% százalékával támogassák alapítványunkat. Adószámunk: 18073898-1-41
– valamint a kuratórium határozata alapján, félévente 2000 Ft-ot a 11701004-20171436 bankszámlaszámra vagy névvel ellátott borítékban az alapítvány titkárához (Tóth Erika) szíveskedjenek eljuttatni.

Köszönjük a támogatásukat!

2015. évi egyszerűsített beszámoló

Copyright ©2024 Budavári Általános Iskola. Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.